Çfarë është OEC XRP (XRPK)?

Çfarë është OEC XRP (XRPK)?

Çfarë është OEC XRP (XRPK)?

OEC XRP është një monedhë kriptomonedhë që bazohet në rrjetin Ripple. Ai u krijua në 2017 dhe është krijuar për të ofruar një mënyrë më të shpejtë dhe më efikase për të dërguar para në mbarë botën.

lexoni më shumë

Çfarë është Yeager Inu (YEAGER)?

Çfarë është Yeager Inu (YEAGER)?

Çfarë është Yeager Inu (YEAGER)?

Monedha kriptomonedhë Yeager Inu është një kriptomonedhë e re që u krijua në fillim të vitit 2018. Monedha bazohet në zinxhirin e bllokut Ethereum dhe përdor standardin e tokenit ERC20. Yeager Inu synon të sigurojë një platformë të decentralizuar për ndarjen dhe pagesat e përmbajtjes në internet.

lexoni më shumë

Çfarë është Ladyminers (YTTRIUM)?

Çfarë është Ladyminers (YTTRIUM)?

Çfarë është Ladyminers (YTTRIUM)?

Monedha e kriptomonedhës Ladyminers është një aktiv dixhital i krijuar për të mbështetur platformën Ladyminers dhe veçoritë e saj të ndryshme. Është një kriptomonedhë e decentralizuar që përdor teknologjinë blockchain për të siguruar transaksionet e saj dhe për të kontrolluar krijimin e njësive të reja. Monedha e kriptomonedhës Ladyminers synohet të përdoret si mjet pagese në platformën Ladyminers dhe për aktivitete të tjera të ngjashme.

lexoni më shumë

Çfarë është ZEMZAM (ZEMZAM)?

Çfarë është ZEMZAM (ZEMZAM)?

Çfarë është ZEMZAM (ZEMZAM)?

Monedha kriptomonedhë ZAMZAM është një kriptomonedhë e re që u krijua në fillim të vitit 2018. Ajo bazohet në zinxhirin e bllokut Ethereum dhe përdor standardin e tokenit ERC20. ZAMZAM synon të sigurojë një mënyrë të shpejtë, të lehtë dhe të përballueshme për njerëzit që të blejnë dhe shesin mallra dhe shërbime në internet.

lexoni më shumë

Çfarë është Zodiacs V2 (ZDCV2)?

Çfarë është Zodiacs V2 (ZDCV2)?

Çfarë është Zodiacs V2 (ZDCV2)?

Monedha kriptomonedhë ZodiacsV2 është një kriptomonedhë e re që përdor shenjën e zodiakut si simbol të saj. Monedha është krijuar për të ndihmuar njerëzit të mësojnë dhe të investojnë në aspekte të ndryshme të zodiakut.

lexoni më shumë

Çfarë është Sioni (ZION)?

Çfarë është Sioni (ZION)?

Çfarë është Sioni (ZION)?

Zion është një kriptomonedhë që përdor teknologjinë blockchain. Është krijuar në vitin 2014 dhe bazohet në platformën Ethereum. Zion synon të sigurojë një mënyrë më të sigurt dhe më efikase të kryerjes së transaksioneve.

lexoni më shumë

Çfarë është Zelda Inu (ZLDA)?

Çfarë është Zelda Inu (ZLDA)?

Çfarë është Zelda Inu (ZLDA)?

Monedha e kriptomonedhës Zelda Inu është një kriptomonedhë e re që u krijua në fillim të vitit 2018. Monedha e kriptomonedhës Zelda Inu bazohet në zinxhirin bllokues Ethereum dhe përdor standardin e tokenit ERC20. Monedha e kriptomonedhës Zelda Inu synon të sigurojë një përvojë unike të lojërave duke i shpërblyer lojtarët me argumente Zcoin për pjesëmarrjen e tyre në lojë.

lexoni më shumë